Zapraszamy

Witamy na stronie internetowej http://vip.teraz24.pl

Księgowy

http://vip.teraz24.pl - kategorie

Cele i obowiązki szefa działu rachunkowości

Rola przywództwa/nadzoru: Szef działu księgowości przede wszystkim odgrywa wiodącą rolę, gdzie kieruje zarówno działami rachunkowości, jak i księgowości podatkowej. W swojej roli kierowniczej, Szef Rachunkowości nadzoruje procesy na koniec okresu i wspiera analizę okresowych wyników biznesowych, budżetów i prognoz.

Kieruje również działem księgowości w zakresie ustanawiania procedur zarządzania ryzykiem, a także aktualizacji tych procedur. Jako kierownik działu księgowości, szef działu księgowości jest odpowiedzialny za motywowanie, rozwijanie i tworzenie kultury i wizji departamentów, biorąc pełną odpowiedzialność za sukces lub niepowodzenie kwartalnego / rocznego procesu audytu.

Jest również odpowiedzialny za budowanie talentów w dziale księgowości i wspiera inicjatywy ciągłego doskonalenia w całym dziale finansowym. Jest liderem myśli w biznesie i partnerami z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, przyczyniając się do ogólnego zarządzania finansami w całej firmie. Na swoim stanowisku kierowniczym, szef działu rachunkowości pełni również rolę mentorską dla kluczowych pracowników księgowych, wspierając ich ciągły rozwój zawodowy i przygotowując ich do sukcesji na swojej pozycji w przyszłości.

Kształtowanie polityki: Szef działu rachunkowości odgrywa również wiodącą rolę w tworzeniu i ulepszaniu polityki i procedur finansowych w całym dziale rachunkowości, a także w szerszym dziale finansów. Zapewnia on spójność procedur i zasad w całym dziale rachunkowości oraz odpowiednie ustalanie tych zasad w celu osiągnięcia ogólnych celów i założeń firmy. Na tym stanowisku, Szef Rachunkowości prowadzi również zgodność z wewnętrzną polityką ram korporacyjnych firmy i podręcznikami finansowymi.

Współpraca i wsparcie: Rola szefa księgowości nie jest niezależną rolą i jako taka współpracuje z różnymi pracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi w wykonywaniu swoich funkcji. Szef działu księgowości współpracuje z wyższymi pracownikami działu finansowego przy podejmowaniu decyzji w sprawie procesów i procedur, które należy stosować w departamencie i w całej firmie.

Szef działu księgowości będzie również współpracował z szefami departamentów w całej branży, wspierając ich działalność finansową, prowadząc je przez proces finansowy i interpretując postępy, implikacje wyników finansowych. Szef działu księgowości współpracuje również z partnerami zewnętrznymi, takimi jak pracownicy firmy zajmującej się księgowością podatkową, audytorzy, a także we wszystkich sprawach dotyczących audytu i opodatkowania.

Dokumentacja i raportowanie: Kierownik Działu Rachunkowości prowadzi również dział w dokumentacji wszystkich ksiąg i rejestrów finansowych. Przygotowuje również raporty odzwierciedlające kwartalne/roczne procesy przychodów, które dostarcza bezpośrednio dyrektorowi finansowe. Opracowuje raporty dotyczące wszystkich kwestii związanych z księgowością, w tym kwestii podatkowych. Sprawozdania te towarzyszą proaktywnym poradom i zaleceniu w zakresie podejścia finansowego przedsiębiorstwa z punktu widzenia rachunkowości i opodatkowania.

Analiza finansowa: Zadaniem kierownika działu księgowości jest również prowadzenie działów księgowości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz przeprowadzania kwartalnych/rocznych badań oraz ostatecznego sporządzania sprawozdań finansowych. Szef działu księgowości kieruje działem księgowości w przygotowaniu i monitorowaniu rocznych budżetów przedsiębiorstwa i współpracy z zewnętrznymi audytorami w celu realizacji projektów ad hoc, które poprawią efektywność procesu.

W tym charakterze szef działu rachunkowości zapewnia aktywne zaangażowanie całego działu księgowego we wdrażanie ustaleń z audytu w celu poprawy ogólnych wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Badania/wiedza/możliwości: Szef działu księgowości podejmuje inicjatywę w zakresie zapewnienia zgodności departamentów z państwowymi wymogami podatkowymi, a także z przyjętymi zasadami rachunkowości. Szef działu rachunkowości uczestniczy również w regularnych forach/posiedzeniach finansowych, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w celu zebrania użytecznej wiedzy i spostrzeżeń, które mogą być stosowane w dziale księgowości i większym dziale finansowym. Szef działu księgowości wydaje zalecenia dotyczące ulepszeń systemów w całym dziale finansowym i nadzoruje wdrażanie zatwierdzonych zmian w całym departamencie po zatwierdzeniu.

Inne obowiązki: Szef działu księgowości wykonuje podobne obowiązki, jak uważa za stosowne wykonywanie swoich obowiązków i obowiązków delegowanych przez dyrektora finansowego.

Wymagane kwalifikacje kierownika działu księgowości

Wykształcenie: Kierownik działu księgowości musi posiadać tytuł doktora finansów lub księgowości. Odpowiednik tego samego w praktycznym doświadczeniu jest również dopuszczalny. Kandydat będzie również lepiej dopasowany do CPA i dalszych kwalifikacji finansowych, takich jak ACA, ACCA / FCCA.

Doświadczenie: Kandydat na to stanowisko musi mieć co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego na wiodącej pozycji księgowej w szybkim tempie i dynamicznej pozycji, najlepiej jako starszy księgowy podatkowy lub starszy księgowy. Kandydat będzie miał znaczące, udane i sprawdzone doświadczenie w kierowaniu działem rachunkowości finansowej.

Kandydat będzie miał również doświadczenie w przygotowywaniu obliczeń podatku od osób prawnych, a także doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu usprawnień i kontroli procesów. Kandydat zademonstruje doświadczenie w zarządzaniu podatkami i będzie miał możliwość interpretacji złożonych informacji finansowych, przekładając te informacje na planowanie biznesowe, procesy i zarządzanie ryzykiem.

Umiejętności komunikacyjne: Szef działu księgowości musi dodatkowo przedstawiać wyjątkowo dobre umiejętności komunikacyjne. Jest to szczególnie ważne w przypadku jego wspólnej roli, w której jasne i zwięzłe przekazywanie informacji do personelu współpracującego określi, jak skutecznie wykonywane są obowiązki oparte na współpracy.

Będzie potrzebował doskonałych umiejętności komunikacyjnych na swoim stanowisku kierowniczym, gdzie będzie musiał przekazać poufne informacje i instrukcje w dół linii, które określą skuteczność i wydajność działu księgowego. Szef działu rachunkowości będzie również potrzebował wyjątkowo dobrych umiejętności komunikacyjnych w opracowywaniu jasnych, zwięzłych i jednoznacznych sprawozdań i zaleceń dla kadry kierowniczej wyższego szczebla w dziedzinie finansów.

Ms Office/ Oprogramowanie: Szef działu księgowości musi również posiadać wyjątkowe umiejętności komputerowe i być bardzo biegły w pani Excel, Pani Office, Pani Outlook i PowerPoint, co będzie konieczne przy tworzeniu sprawozdań finansowych i zaleceń. Szef działu księgowości musi być dodatkowo bardzo biegły w korzystaniu z oprogramowania finansowego, takiego jak Oracle Finances, Expensify i JD Edwards.

Umiejętności interpersonalne: Szef działu księgowości dba o szczegóły, pracuje wygodnie w warunkach współpracy, ma zdolność do zarządzania wieloma projektami i dotrzymywania napiętych terminów, ma pewną siebie i wychodzącą osobowość, pracuje wygodnie z kierownictwem wyższego szczebla, ma zdolność do komfortowej pracy w szybkim tempie i szybko zmieniającym się środowisku, ma silną akusum biznesową, jest bardzo analityczny i proceduralny, jest bardzo zorganizowany, jest samorozrusznikiem i proaktywnym wymagającym minimalnego nadzoru i wykazuje zdolność do zachowania spokoju i skomponowania w czasach stresu i niepewności, inspirując to samo w swoim zespole.

Umiejętności przywódcze/umiejętności ludzi: Szef działu księgowości musi wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami przywódczymi, posiadającymi zdolność wpływania i przewodzeniu zespołowi między funkcjonalnego, a także kierownictwu wyższego szczebla. Szefem księgowości musi być dodatkowo osoba, która tworzy silne więzi z innymi ludźmi i która wzbudza zaufanie zarówno do swoich rówieśników, starszych, jak i zewnętrznych partnerów, umożliwiając sprawne wykonywanie obowiązków.

Utwórz własną treść

Zacznij tworzyć własną treść lub edytuj tą, którą dostarczono z instalatorem jako przykład do Twoich potrzeb. Aby utworzyć, edytować lub usuwać treści, zaloguj się do kokpitu podając jako nazwę użytkownika login admin oraz hasło, które wprowadziłeś podczas instalacji.

Skonfiguruj nową witrynę

Zarządzaj ustawieniami witryny bezpośrednio z kokpitu. To właśnie tam możesz edytować nazwę strony, opis oraz zarządzać odnośnikami do społeczności z lokalizacji Ustawienia > Ogólne.

Obserwuj Bludit

Otrzymuj bieżące informacje o nowościach, aktualizacjach, nowych motywach i funkcjach za pośrednictwem naszych sieci społecznościowych Facebook, Twitter oraz YouTube lub odwiedź nasz Blog.